Wintermaatregelen

de baanWintermaatregelen

Nu de eerste nachtvorst alweer geweest is, bereiden we ons op onze golfbaan voor op de winter en willen we graag een aantal afspraken maken. Deze afspraken betreffen de volgende zaken:

Qualifying status

Vanaf 19 november is de baan tot nader order niet meer qualifying. Enerzijds heeft dit te maken met de wintercondities, anderzijds zullen de komen maanden werkzaamheden in de baan worden uitgevoerd die tijdelijke voorzieningen vragen.

Wintergreens

We proberen zolang mogelijk de zomergreens open te houden. Maar als er vanwege vorst, dooi of regenval wintergreens geplaatst moeten worden zal dit door de greenkeeper beslist worden.
De mogelijkheid bestaat dat bij goede weersomstandigheden in de loop van de dag de zomergreens weer open gaan. In het weekend beslist de greenkeeper in overleg met de marshal.
Onze wintergreens zijn overigens uitgevoerd met speciale winter-cups, zodat de bal altijd uitgeholed kan worden.

Wintertees

Op  de meeste holes zijn tee-markers buiten de tee-box geplaatst en op de par-3 holes zijn afslagmatten aangebracht. Doel hiervan is om de bovenlaag van de tee-boxen niet te beschadigen nu aangroei niet meer mogelijk is. Nu sparen van oppervlak is straks dubbel genieten.

Pitchmarks

In de winter groeit het gras niet en het duurt veelal tot mei voordat de schade hersteld is. Greens zijn in de winter erg kwetsbar en het is belangrijk dat de pitchmark meteen gerepareerd wordt. Een golfbaan is nog kwetsbaarder bij het begin van vorst en zodra er dooi komt. De zomergreens of zelfs de hele baan moeten dan gesloten worden. Dit ter bescherming van de baan en betere kwaliteit van de greens in het voorjaar.

Baanstatus

Gehele of gedeeltelijke sluiting worden kenbaar gemaakt via het informatiebord op de baan en op de website. Op het informatiebord  en website wordt ook aangegeven op welke wijze de baan toegankelijk is en welk vervoermiddel is toegestaan. Raadplaag daarom altijd de baanstatus, zoals die op de website is vermeld.

Handicarts

Voor handicarts zijn speciale voorzieningen getroffen. Om deze zo lang mogelijk in de baan te kunnen houden, zonder dat ze schade aanrichten, zijn ze voorzien van een GPS-systeem. U leest hierover in de instructiekaart die in de cart aanwezig is.
Lees ook de display, die naast signalen in tekst aanbevelingen voor de te volgen richting geeft.De baancommissie en greenkeepers vragen speciale aandacht voor deze maatregelen. Vooral omdat in de nabije toekomst gewerkt moet worden zonder gewasbeschermingsmiddelen en herstel van geleden schade zeer lastig is.

Namens baancommissie en greenkeepers,
Henk Opsteegh