Snoeien en rooien van bomen

de peelse golfnieuwsberichtenSnoeien en rooien van bomen

Vanaf donderdag 7 november  a.s. zullen op onze golfbaan snoei- en rooiwerkzaamheden plaatsvinden.
Omdat deze werkzaamheden met zwaar materieel worden uitgevoerd  kan sprake zijn van overlast.
De eikenlanen aan de toegangsweg en langs hole 10 zullen gesnoeid worden. Hierdoor kan de weg soms geblokkeerd zijn. Rij voorzichtig en volg eventueel de aanwijzingen.

Vervolgens worden in de week daaropvolgend bomen gerooid en gesnoeid in de lanen tussen hole 9 en 18.
Indien nodig zullen deze holes gesloten worden of gedeeltelijk ingekort, afhankelijk van de stand van het werk.
Uiteraard zullen we proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken en de termijn van uitvoering zo kort mogelijk te houden.