Championship course

baanChampionship course

18 holes championship course

 

 

 


Caddyboekje download:

Scan de QR-code met een smartphone camera of klik op de QR-code voor download van het caddieboekje:


Alle 18 holes in detail en vogelvlucht:

Hole 1Hole 7Hole 13
Hole 2Hole 8Hole 14
Hole 3Hole 9Hole 15
Hole 4Hole 10Hole 16
Hole 5Hole 11Hole 17
Hole 6 Hole 12 Hole 18 


Handicaptabellen:

Klik op onderstaande links voor de handicaptabellen.

 

Plaatselijke regels 18 holes Championship course:

  • Raadpleeg ook altijd het infobord bij de ingang van de baan, hole 1 en/of hole 10.

Buiten de baan
De grens van buiten de baan is aangegeven met witte palen. Aan de linkerzijde van hole 2 en 3 wordt buiten de baan aangegeven door het hekwerk.

Hindernissen
Indien de bal in de rode hindernis rondom de greens van hole 7, 11, 15, 17 en het fairway eiland van 16 ligt, of het is bekend of praktisch zeker dat de bal die niet is gevonden daarin tot stilstand is gekomen, heeft de speler de volgende opties met een strafslag:
1. ontwijken volgens Regel 17.1
2. als extra mogelijkheid, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dropzone rechts voor de green droppen. Deze dropzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Grond in Bewerking (GIB)
Grond in bewerking, gedefinieerd door elk gebied omgeven met blauwe palen met een groene kop of witte lijnen en een paal met een groene kop, is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f. Grond in bewerking, gedefinieerd door blauwe palen, mag de speler zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.

Aangepaalde bomen
De aangepaalde bomen in het algemene gebied vormen een verboden speelzone.
Als de bal van een speler in het algemene gebied ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

Vaste Obstakels
Alle palen op de baan worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1.

Hole 15
Deze plaatselijke regel heeft alleen betrekking op de voorkant van het greeneiland:
Als een speler niet weet of zijn bal in de gele hindernis ligt, mag de speler een provisionele bal spelen volgens Regel 18.3, die als volgt is aangepast:
Bij het spelen van een provisionele bal, mag de speler gebruik maken van de ontwijkoptie met slag en afstand (zie Regel 17.1d(1) of de mogelijkheid om recht naar achteren ontwijken (zie Regel 17.1d(2)).
Indien de speler een provisionele bal volgens deze regel heeft gespeeld, dan mag hij of zij geen andere ontwijkopties volgens Regel 17.1 gebruiken in relatie tot de oorspronkelijke bal.
Bij de beslissing wanneer de provisionele bal de bal in het spel wordt of dat deze moet worden opgegeven, zijn Regel 18.3c(2) en 18.3c(3) van toepassing, behalve:

- Als de oorspronkelijke bal binnen 3 minuten is gevonden in de gele hindernis. Dan mag de speler kiezen om:

  • het spel voort te zetten met de oorspronkelijke bal die in de hindernis ligt, in welk geval de provisionele bal niet mag worden gespeeld. Alle slagen met de provisionele bal voordat deze werd opgegeven (inclusief gedane slagen en straffen opgelopen met het spelen van de provisionele bal) tellen niet mee, of
  • het spel voort te zetten met de provisionele bal in welk geval de oorspronkelijke bal niet mag worden gespeeld.

- Als de oorspronkelijke bal niet wordt gevonden binnen de zoekperiode van 3 minuten of het is bekend of praktisch zeker dat deze in de gele hindernis ligt. Dan wordt de provisionele bal de bal in het spel.

Straf bij overtreding van voormelde Plaatselijke Regels: Algemene straf (zie Regel 1.3)