Businessclub activiteiten

businessclubBusinessclub activiteiten

Businessclub De Peelse Golf

De Businessclub De Peelse Golf is begin 2016 voortvarend gestart met als doel het bevorderen van zakelijke en persoonlijke contacten door middel van netwerkactiviteiten gelieerd aan de golfsport. Hiervoor organiseert de BC o.a. themabijeenkomsten, clubwedstrijden en bedrijfsbezoeken. Bedrijven die deelnemen aan de BC wijzen aan welke functionaris lid kan worden van de Coöperatie “De Peelse Golf” U.A.. Het lidmaatschap is op naam, en naast deelname aan de activiteiten van de BC kunnen zij deelnemen aan alle clubactiviteiten van DPG zoals alle andere leden.

Alle leden genieten een groot aantal faciliteiten en zijn tevens aangemeld voor Golf Chain

Een groot aantal bedrijven uit de regio heeft zich inmiddels aangemeld voor de BC en gedurende het jaar sluiten zich nog steeds bedrijven aan waardoor een mooie Businessclub aan het ontstaan is. info@depeelsegolf.nl

Programma 2019:

  • 6 Businessclub golfwedstrijden, waarvan één op een andere Golf Chain baan.
  • Gezamenlijke wedstrijd met businessclub Geijsteren.
  • Een sponsoravond met een gastspreker over organisatorische of bedrijfstechnische zaken.
  • Een bezoek aan de KLM open.
  • Een 18 holes wedstrijd met alle sponsoren, bedrijfsleden en een afsluitend diner met prijsuitreiking aan de winnaar(s) van de BC wedstrijden.

De activiteiten worden aangestuurd door de Businessclub commissie, met als voorzitter Martijn Hendrikx (SLV), de leden zijn Harald van Amerom (Hafkamp Gerechtsdeurwaarders), Ralf Thijssen (Meulenkamp Advocaten) en Roel Wienen (RSM Accountants en Belastingadviseurs). Frans Lemmerlijn is bestuurscontact.