Bestuur

de peelse golfBestuur

Bestuur


Herman Richters (voorzitter)


Hub Dehing (secretaris) 


Jack Vanmaris (penningmeester)
Wybe Bakker (bestuurslid en baancommissaris)


Christel Nefkens (bestuurslid)


Joke Erens (bestuurslid)

 

Raad van Commissarissen

Geert Göbbels

Jan Karis

Yvonne Lengs