Baanstatus

de baanBaanstatus

Onder de basistab Baanstatus, vindt u actuele informatie over de toegankelijkheid van de baan en de overige faciliteiten.

In de winterperiode kan verwezen worden naar een speciaal uitgezette Carts-route.
De route is alleen bedoeld voor reguliere handicart gebruikers.
Een afdrukbare beschrijving van de route en van de kaart kunt u hierna vinden.


Indien er verder geen aanvullende regels zijn gegeven, zijn er geen beperkingen anders dan de regel dat carts en trolleys niet op de voorgreens komen door 15 meter vóór de green de fairway te verlaten richting het pad.
Bij mist kan een tijdelijke sluiting plaatsvinden.
Afhankelijk van het optrekken van de mist neemt de dienstdoende marshal of bij diens afwezigheid de greenkeeper, het besluit tot openstellen van de baan.
Als criterium geldt hierbij goed zicht op de bunker van hole 1.
Deze tijdelijke sluiting wordt niet bekend gemaakt op de website, maar wordt aangegeven door een rode vlag bij het informatiebord.
De (hoofd)greenkeeper bepaalt normaliter dagelijks vroeg in de ochtend of de Status Golfbaan moet worden gewijzigd vanwege de conditie van de baan en de weersverwachtingen.
Hij zorgt ook dat het informatiebord bij de ingang van de baan een gelijkluidende baanstatus weergeeft.
Hij zorgt verder voor aanpassing van de telefoonbeantwoorder (menukeuze 8).
Deze bericht alleen dat de ‘Baan open’ of de ‘Baan gesloten’ is en verwijst voor verdere informatie naar de website.
Op de Peelse Golf spelen we het hele jaar op zomergreens behalve bij vorst en dooi.
Het gebruik van de zomer – dan wel de wintergreens wordt op de website niet vermeld.
Roken in de baan is toegestaan op voorwaarde dat geen peuken worden achtergelaten. Rokende golfers worden gevraagd gebruik te maken van een (zak)asbakje voor hun peuken dat verkrijgbaar is bij de receptie. Zolang de code rood (zeer groot gevaar) voor natuurbrandgevaar in de regio van kracht is, wordt roken in de baan verboden. Indien op de site http://www.natuurbrandrisico.nl de code rood wordt aangegeven, wijzigt de Milieucoördinator het bord GEBRUIK ASBAKJE naar NIET ROKEN op de informatiezuil.