Plaatselijke regels

de baanPlaatselijke regels

Plaatselijke Regels

Buiten de baan
Is aangegeven met witte palen. Aan de linkerzijde van hole 11 en 12 wordt "buiten de baan” gevormd door het hekwerk.

Waterhindernissen
Indien een bal in de laterale waterhindernis rondom de greens van hole 2, 5, 7, 16 en het fairwayeiland van 8 ligt en droppen conform R26-1ci alleen uitvoerbaar is dichter bij de hole, MAG  – met een strafslag – worden gedropt in de droppingzone onverkort de opties van R26.

Grond in bewerking (GUR)
Is aangegeven met blauwe palen of witte lijnen. Indien er sprake is van belemmering door GUR (R25-1a) is de speler VERPLICHT de belemmering te ontwijken volgens R25-1b.

Straf bij overtreding: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee strafslagen.


Vaste Obstakels
Alle MARKERINGS- en STEUNPALEN evenals AANGEPAALDE BOMEN zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van belemmering door deze obstakels is de speler VERPLICHT de belemmering te ontwijken conform R24-2b.

LET WEL: Uitnemen van de palen is verboden.

Straf bij overtreding: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee strafslagen.

Hole 7
Indien het onduidelijk is of een bal de laterale waterhindernis op hole 7 aan de overkant heeft gekruist, MAG de speler een andere bal spelen alsprovisionele bal. Deze plaatselijke regel heeft alleen betrekking op de VOORKANT green. Indien de oorspronkelijke bal IN de waterhindernis wordt gevonden MAG de speler de bal spelen zoals hij ligt of verder spelen met de bal die volgens R26-1 als provisionele balis gespeeld.

Straf bij overtreding: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee strafslagen.

Afstandmeters
Een speler mag afstanden bepalen met een afstandmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze)  overtreedt hij Regel 14-3.

Uitzondering:
Apparatuur die informatie geeft over afstanden dien men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.

Straf bij eerste overtreding: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee strafslagen.

Straf bij volgende overtreding: Diskwalificatie

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)
Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker, door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.

De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de regels 18-2, 18-3 en 20-1.

Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

Straf voor overtreding van de plaatselijke regel: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee strafslagen