ALLE FACILITEITEN VAN DPG GESLOTEN

de peelse golfnieuwsberichtenALLE FACILITEITEN VAN DPG GESLOTEN

Update 01-04-2020:
Zoals eigenlijk wel verwacht heeft het kabinet de maatregelen in verband met het Coronavirus verlengd tot en met 28 april 2020. Dit betekent dat ook sportclubs, inclusief golfbanen, verplicht gesloten blijven.

16-03-2020:
In onze ledenmail van afgelopen vrijdag hebt u al kunnen lezen dat De Peelse Golf in haar besluitvorming volgend wil zijn naar de adviezen en besluiten van NOC*NSF, NGF, RIVM en NGF (zie tevens www.ngf.nl/corona voor actuele berichtgeving).

Het zal na de berichtgeving van zondag 15 maart 18.00 uur dan ook niemand verbazen dat ook het Algemeen Bestuur van De Peelse Golf in het kader van het Coronavirus haar verantwoordelijkheid wil nemen en derhalve de komende tijd (waarschijnlijk tot begin april) helemaal gesloten is: de baan, de oefenfaciliteiten, het clubgebouw en het restaurant.

We zijn er ons zeer van bewust dat deze maatregel door velen van onze leden betreurd zal worden. Echter, ook in dit geval geldt: “Better safe than sorry”.

Wij wensen u de komende tijd veel sterkte en zeggen u toe u op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen in de golfsport in het algemeen en op en rondom De Peelse Golf in het bijzonder.

Het Algemeen Bestuur van De Peelse Golf,

Namens dezen,
Ad de Veer, secretaris.