Problemen bij reserveren van starttijden?

de peelse golfnieuwsberichtenProblemen bij reserveren van starttijden?

Door beveiligingsmaatregelen in Safari kunnen problemen optreden bij het reserveren van starttijden. Er wordt aan een oplossing gewerkt.

Gebruik voorlopig een andere browser (bijv. Chrome) of (voor leden): maak gebruik van de web-app via mobiele website: m.eg4u.nl (zie tevens de handleiding, vanaf pag. 3).