Verboden speelzone hole 14

de peelse golfnieuwsberichtenVerboden speelzone hole 14

Verboden speelzone hole 14

In de nieuwbrief van juni 2022 zijn jullie geïnformeerd over hole 14.
De tekst van deze nieuwbrief wordt aan het einde van dit bericht herhaald als extra regeluitleg.

Op woensdag  7 september 2022 zal het nieuwe gras worden ingezaaid

Het betreffende gebied was reeds gemarkeerd als “Verboden Speelzone” door middel van blauwe palen met groene koppen (zie daartoe tevens onze Plaatselijke Regels). 

Ongetwijfeld is het ieders wens dat hole 14 zo snel en zo goed mogelijk herstelt. Dit leidt tot een toevoeging op de bestaande Plaatselijke Regel. 

Met ingang van 7 september 2022 is derhalve navolgende Tijdelijke Plaatselijke Regel van toepassing:

Het gebied op hole 14, gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen is een Verboden Speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f.

Het is STRIKT VERBODEN het gemarkeerde gebied te betreden of naar ballen te hengelen.

Straf voor het overtreden van deze Tijdelijke Plaatselijke Regel: Algemene straf (zie Regel 1.3)

We begrijpen dat het frustrerend is om de gespeelde bal te zien liggen in de Verboden Speelzone.

De ballen zullen dagelijks door greenkeeping  en/of marshals verwijderd en ingeleverd worden bij het secretariaat.

Als u een bal in de Verboden Speelzone bent verloren mag u na de ronde een vervangende bal afhalen bij de receptie.

 

De tekst uit de nieuwsbrief van juni 2022 luidt als volgt:

Graag jullie aandacht voor hole 14! 

Zoals jullie ongetwijfeld hebben gezien, is er een aanvang gemaakt met de herstelwerkzaamheden op hole 14 (in de bocht). Er is nieuwe teelaarde gestort en zodra de weersomstandigheden gunstig genoeg zijn, zal er gras ingezaaid worden. 

Het gebied is afgezet met blauwe paaltjes met groene koppen en daarom een Verboden speelzone.

Een Verboden speelzone is geen hindernis (ook genoemd: penalty area, dus droppen mét strafslag) maar wel Abnormale terreinomstandigheid (vrije drop!), met bijzondere regels.

Wat zeggen de golfregels erover:

Verboden speelzones (Regel 2.4/pagina 19 in je regelboekje):

Een verboden speelzone is een deel van de baan waaruit je je bal niet mag spelen. Je moet een dergelijk gebied ook ontwijken wanneer je een bal buiten die verboden speelzone gaat spelen, maar die verboden speelzone wel je stand of de ruimte voor je ingenomen swing belemmert.

Kort gezegd: het is verboden uit dit gebied te spelen en je bent verplicht een vrije drop te nemen.

Je doet dat door vanuit het referentiepunt (dichtstbijzijnde punt zonder belemmering) je bal te droppen binnen één clublengte, niet dichter bij de hole én in het algemene gebied. Je bal moet tot stilstand komen binnen de door jezelf uitgemeten dropzone (Regel 16.1b).

Doe je het niet, dan heb je je bal van een verkeerde plaats gespeeld en geldt: 

ALGEMENE STRAF volgens regel 14.7a
(Strokeplay: 2 strafslagen of  Matchplay: verlies van de hole) 

Rolt je bal buiten de dropzone, dan moet je opnieuw droppen. Rolt  je bal ook de tweede keer buiten de dropzone dan moet je de bal plaatsen. Plaatsen doe je op de plek waar je bal, die de tweede keer is gedropt, voor het eerst de grond raakte (goed kijken dus!).

De P.E.C.H.-regel: Als je bal na de slag in de hindernis is gerold.

Wellicht ten overvloede:

Wanneer  je bal na de slag IN de hindernis ligt, ligt de bal IN de hindernis en NIET in de Verboden speelzone. Dan heb je een slechte slag gehad en geldt de P.E.C.H.-regel, je hebt in dat geval geen vrije drop.

Je handelt conform Regel 17.1d, dropt buiten de Verboden speelzone en speelt verder.

Pech gehad dus en een extra slag tellen!