Stichting Handicarts


Commissie Handicart van De Peelse Golf:

Theo van Asten (consul) en Frank van Bergen

De Stichting Handicart heeft als doelstelling:
Tijdelijk of permanent mindervalide golfspelers in staat stellen het golfspel te blijven beoefenen.
Voor meer informatie over deze stichting, klik hiernaast op de website van de Handicart.
Voor aanmelden als gebruiker voor de handicart kunt u een enveloppe van de Handicart bij de receptie vragen. Daarin staat alles wat u moet doen om u aan te melden.

GPS systeem op de handicarts.

Heeft u dan nog vragen, dan kunt u altijd met een van de heren bellen.

Theo van Asten 077-3823617 of 06-10611604
Frank van Bergen 06-51633612

 

Als u donateur wilt worden, hetgeen wij van harte aanbevelen, dan kunt u een kaart invullen of u aanmelden bij leden van de commissie Handicart. U bent al donateur vanaf € 20,-.
De aanmeldingskaarten voor donatie staan op de bar in het midden van het restaurant.

Klik op onderstaande  afbeelding  voor doorschakeling naar de website van de Stichting Handicart