Stichting Handicart

stichting handicartsStichting Handicart

Commissie Handicart van De Peelse Golf:

Frank van Bergen (consul) en Theo van Asten.

De Stichting Handicart heeft als doelstelling:
Tijdelijk of permanent mindervalide golfspelers in staat stellen het golfspel te blijven beoefenen.
Voor meer informatie over deze stichting, klik hiernaast op de website van de Handicart.
Voor aanmelden als gebruiker voor de handicart kunt u via de website www.handicart.nl een aanvraagformulier invullen en dat laten ondertekenen door uw arts/therapeut. Lever het formulier mét pasfoto in bij de receptie van De Peelse Golf.

GPS systeem op de handicarts.

Heeft u dan nog vragen, dan kunt u altijd met een van de heren bellen.

Frank van Bergen 06-51633612
Theo van Asten 06-10611604

 

Als u donateur wilt worden, hetgeen wij van harte aanbevelen, dan kunt u zich dat aangeven via website www.handicart.nl of een kaart invullen of u aanmelden bij leden van de commissie Handicart. U bent al donateur vanaf € 20,-.
De aanmeldingskaarten voor donatie treft u aan bij de balie in het clubhuis.

Klik op onderstaande  afbeelding  voor doorschakeling naar de website van de Stichting Handicart